Condicions d'ús del lloc web

1. Àmbit

Aquestes Condicions d’Ús del Lloc web establixen les condicions generals que regulen tant l’accés com la navegació i l’ús dels continguts del present lloc web.

 La informació continguda en aquesta pàgina web fa referència als serveis i productes fabricats i comercialitzats per ORGANIC COTTON COLOURS, S.L. Aquesta informació és únicament amb fins enunciats i de cap manera constitueix una oferta vinculant que obligui l’usuari a comprar els nostres productes o contractar els nostres serveis. ORGANIC COTTON COLOURS, S.L es reserva el dret de modificar la informació aquí continguda quan ho consideri convenient i sense previ avís, no essent responsable de l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació proporcionada.

Alhora, es reserva el dret de modificar el contingut del present document d’ús del lloc web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament aquest document en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest Ús del Lloc web poden experimentar modificacions.

La prestació del servei d’aquest lloc web té una durada limitada al moment en què l’Usuari es trobi connectat al lloc web o a algun dels serveis que s’hi faciliten.

2. Condicions d'ús del lloc web

Amb el simple accés, la navegació o l’ús de la pàgina web, es té la condició d’usuari. L’usuari accepta de manera plena i sense cap tipus de reserva les condicions contingudes en el present avís legal.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web juntament amb els seus serveis i continguts de manera lícita, d’acord amb la legislació vigent, els usos generalment acceptats, la bona fe i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a no realitzar accions que puguin causar danys a la pàgina web, inutilitzant-la, sobrecarregant-la o deteriorant-la de qualsevol manera, o impedint als altres usuaris l’accés lliure, utilització o gaudi de la pàgina web.

3. Propietat intel·lectual i ús de continguts

ORGANIC COTTON COLOURS, SL és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina web i de tots els seus continguts (a títol merament enunciatiu: textos, fotografies i altres continguts audiovisuals, programari, disseny de productes, disseny gràfic, etc.) o compta amb la corresponent llicència o autorització per al seu ús. L’accés a la navegació i l’ús d’aquest lloc web per part de l’usuari no implica en cap cas renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial d’aquests.

Queda prohibit reproduir, modificar, reutilitzar, explotar, comunicar públicament, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos en aquesta pàgina web amb fins públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit d’ORGANIC COTTON COLOURS, SL.

4. Enllaços

4.1. Enllaços a altres pàgines externes

ORGANIC COTTON COLOURS, SL. rebutja tota responsabilitat sobre tota informació present a la World Wide Web no elaborada per ORGANIC COTTON COLOURS, SL o no publicada sota el seu nom. La pàgina web pot contenir enllaços d’hipertext cap a altres pàgines de la World Wide Web que són completament independents d’aquesta pàgina web. ORGANIC COTTON COLOURS, SL no respondrà ni garantirà, de cap manera, l’exactitud, insuficiència o autenticitat de la informació subministrada per qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, a través d’aquests enllaços d’hipertext.

4.2. Enllaços externs amb destí a les pàgines web d'Organic Cotton Colours, SL

Si qualsevol altre lloc web, usuari o entitat desitgés establir un enllaç amb destinació a https://www.organiccottoncolours.eco/, aquest enllaç haurà de sotmetre’s a les condicions que s’indiquen a continuació:

  1. L’enllaç ha d’anar dirigit a la pàgina principal o a qualsevol de les seves seccions. L’enllaç, en qualsevol cas, ha de ser absolut i complet, portant l’usuari amb un sol clic a la URL de la pàgina principal o a la URL de qualsevol de les seves seccions. L’enllaç ha de cobrir tota l’extensió de la pantalla del portal de https://www.organiccottoncolours.eco/.
  2. En cap cas, llevat d’autorització expressa per escrit per part de ORGANIC COTTON COLOURS, SL, el lloc web que estableix l’enllaç podrà reproduir de cap manera https://www.organiccottoncolours.eco/, incloent-lo com a part integrant del seu lloc web, utilitzant marcs, redireccionaments o qualsevol altra mesura que suposi amagar l’origen de la informació.
  3. No s’autoritza l’establiment d’enllaços a https://www.organiccottoncolours.eco/ des de llocs web que continguin continguts il·lícits, il·legals, degradants o obscens, contravenint la moral o l’ordre públic.

El servei d’accés al lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, ORGANIC COTTON COLOURS, SL actua com a prestador de serveis d’intermediació d’acord amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a ORGANIC COTTON COLOURS, SL enviant un missatge a [email protected], sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar l’enllaç corresponent.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació d’ORGANIC COTTON COLOURS, SL amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats.

ORGANIC COTTON COLOURS, SL no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per cap altre dany que no sigui directament imputable a ORGANIC COTTON COLOURS, SL.

5. Exclusió de responsabilitat

La responsabilitat en l’ús d’aquest Lloc Web recau de forma única i exclusiva en l’Usuari.

ORGANIC COTTON COLOURS, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin causar per:

  1. La no disponibilitat, manteniment i funcionament del Lloc web o dels seus serveis o continguts, ja que requereix subministraments i serveis de tercers.
  2. Errors i omissions en la informació publicada, així com la falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels Usuaris.

L’accés al Portal no implica l’obligació per part d’ORGANIC COTTON COLOURS, SL de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. ORGANIC COTTON COLOURS, SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant l’ús del lloc WEB.

6. Legislació i jurisdicció

Les Condicions d’ús del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea. Qualsevol disputa que sorgeixi d’afers relacionats amb aquest lloc web estarà subjecta exclusivament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols (Girona).

7. Actualització

El document s’ha revisat per última vegada al desembre de 2023.